Reizen in het buitenland: persbericht van Minister Goffin - 7 juli 2020

Reizen in het buitenland: Op deze 7 juli maakt Minister Philippe Goffin maakt een stand van zaken. Er zal bij elke evolutie worden gecommuniceerd. Er zal in de komende dagen contact worden genomen met elke Belgische stad en gemeente.
 
De Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Philippe Goffin, maakt een stand van zaken met betrekking tot niet-essentiële reizen in het buitenland.

  • “Eerst en vooral moeten we een blik werpen op de chronologie van de feiten. De situatie in vele landen is evolutief. Het is belangrijk dat de Belgen kunnen beschikken over een zo compleet mogelijk beeld van de situatie in real time.”
  • “Bij het begin van de coronacrisis verbood een ministerieel besluit, genomen op 13 maart laatstleden, alle niet-essentiële reizen buiten België.”
  • “Sinds 15 juni wordt een afwijking van het reisverbod toegekend aan de landen van de Schengenruimte + VK + EU, met name 32 landen. Deze zone wordt de “Schengenzone ++” genoemd. Vanaf die datum aanvaardt België alle onderdanen van deze landen die naar ons land wensen te reizen.”
  • “Op de website van Buitenlandse Zaken wordt een kleurencode gegeven aan alle landen van de Schengenzone ++. Drie kleuren worden gebruikt: groen, oranje, rood. De “groene” landen zijn landen waar Belgen welkom zijn en waar het land van bestemming geen beperkingen oplegt. De « oranje » landen: Belgische onderdanen hebben het recht naar deze landen te reizen mits naleving van beperkingen (bijvoorbeeld: een covid-test of quarantaine). In de « oranje » landen vindt men ook landen terug waarvan een deel van hun grondgebied in lock-down zit. De “rode” landen : landen waar Belgen niet worden toegelaten.”
  • “Op 30 juni stelde de EU een lijst op van 15 landen die als “veilig “ worden beschouwd. Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Voor China eist Europa een reiswederkerigheid. Elk lid van de EU beslist zelf om zich uit te spreken over deze lijst op basis van een eigen bijkomende analyse.”
  • “Op 1 juli besliste België om de toegestane essentiële reizen te versoepelen door de term uit te breiden naar vier bijkomende categorieën: studenten, personen die deelnemen aan vergaderingen van internationale instellingen, zeelieden en hoogopgeleid personeel waarvan het werk niet op afstand kan worden uitgeoefend.”
  • “Op 6 juli besliste de Kern om het advies te volgen van de Celeval (Evaluatiecel) met betrekking tot de lijst opgesteld door de Europese Unie betreffende de opening van de grenzen buiten de Schengenzone++. De Celeval heeft geacht dat 8 landen (Servië, Thailand, Algerije, Marokko, Tunesië, Georgië, Montenegro en Rwanda) van een lijst van 14 landen gezondheidsrisico’s vormden. Het vuur stond dus op rood en er werd beslist om ze uit te sluiten. De 6 andere landen (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea, Uruguay) werden als veilig beschouwd door de Celeval maar door een gebrek aan wederkerigheid werden ze niet weerhouden.”
  • “Aangezien de situatie in alle landen evolueert, kunnen er in de loop van de komende dagen of weken veranderingen opduiken.”

Betreffende niet-essentiële reizen herhaalt de Minister dat:

  • “Voor elk land geeft Buitenlandse Zaken een reisadvies. Deze adviezen zijn evolutief. Bijvoorbeeld is Spanje opnieuw een « oranje » land geworden hoewel het eerst een « groen » land was doordat vorige zaterdag Spanje opnieuw een deel van zijn grondgebied in lock-down werd geplaatst. Onze onderdanen moeten dus aandachtig zijn indien ze willen reizen naar de betroffen gebieden waar reizen worden afgeraden.”
  • “Ik nodig de Belgen die naar het buitenland willen gaan om de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen waar ze de nodige inlichtingen kunnen terugvinden. Ik nodig hen ook uit zich aan te melden op de reiswebsite van Buitenlandse Zaken : https://travellersonline.diplomatie.be"

De Minister deelt ook mee dat in de komende dagen contact zal worden opgenomen met elke Belgische stad of gemeente om onze medeburgers uit te nodigen kennis te nemen van deze reisadviezen.
 
De Minister herinnert eraan dat de deelstaten bevoegd zijn voor de aanbevelingen met betrekking tot het voorzien van quarantaines voor de personen die de “risicozones” hebben bezocht. Ze zijn eveneens bevoegd voor tracing en testing. De Minister pleit voor een harmonisering van de beslissingen met betrekking tot quarantaines, testings en tracing.

Deel deze informatie