• Communiqué de presse commun des ministres Goffin et Korčok sur l'affaire Chovanec

In de marge van de Raad Buitenlandse Zaken die werd gehouden in Brussel op maandag 21 september 2020, hebben de Slovaakse Minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Korčok en zijn Belgische collega Philippe Goffin elkaar ontmoet voor een gedachtewisseling omtrent de zaak Chovanec.

Minister Korčok heeft de groeiende bezorgdheid van de Slovaakse bevolking benadrukt met betrekking tot dit drama. Minister Korčok heeft eveneens het belang onderlijnt om zo snel mogelijk antwoorden te bieden. Daarenboven heeft Minister Korčok de wens uitgedrukt opdat de schuldigen voor de rechter zouden worden gebracht en verheugd hij zich over de deelname aan het onderzoek van een Slovaakse deskundige.

Minister Goffin heeft verklaard bewust te zijn van het belang van deze zaak voor Slowakije en de emotiegolf  die eruit is ontstaan. Hij heeft aangegeven dat België de zaak ernstig neemt en dat zijn land blijk geeft van openheid en transparantie in het kader van deze zaak ten opzichte van de Slovaakse autoriteiten die steeds kunnen rekenen op de volledige samenwerking van zijn diensten.

Gemeenschappelijk persbericht van de Ministers Goffin en Korčok in engels

This Monday 21st September 2020, outside the Foreign Affairs Council of the European Union held in Brussels, the Slovak Minister of Foreign and European Affairs, M. Ivan Korčok, and his Belgian colleague, M. Philippe Goffin, met for an exchange of views on the Chovanec-case.

Minister Korčok pointed out the increasing Slovak public concern regarding this tragedy and the need of providing answers quickly. Furthermore he also expressed the wish that the guilty parties would be brought to justice and welcomed the fact that a Slovak expert would be involved in the investigations.

Minister Goffin said to be aware of the importance of this case for Slovakia and the wave of emotions it caused. He stated that Belgium was taking this case very seriously and that his country demonstrated openness and transparency in regard of this case towards the Slovak authorities, who can rely on the cooperation of his services.

Deel deze informatie