In samenwerking met de VN organiseert de Franse president Macron deze namiddag een donorconferentie voor Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, zal ons land vertegenwoordigen. Ook President Trump en Koning Abdullah II hebben hun deelname al bevestigd. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, heeft alvast 5 miljoen bijkomende humanitaire hulp vrijgemaakt.

Minister Goffin zal deze namiddag om 14u deelnemen aan de internationale donorconferentie ter ondersteuning van Beiroet en de Libanese bevolking. De conferentie wordt voorgezeten door de Franse President Emmanuel Macron en de adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties Amina Mohammed. Bedoeling is bijkomende middelen te verzamelen en de internationale hulpverlening te coördineren om de Libanese bevolking zo goed mogelijk bij te staan.

Bijkomende Belgische hulp

Net zoals verschillende andere landen, stuurde België vrijdagavond al een C130 vrachtvliegtuig naar Beiroet met dringend medisch en humanitair materiaal. Ook werd beslist één miljoen euro vrij te maken voor het Rode Kruis. Daarnaast liep overleg met ngo’s en internationale humanitaire organisaties met het oog op bijkomende humanitaire inspanningen. Minister De Croo heeft nu beslist om de Belgische humanitaire hulp voor het zwaar getroffen Beiroet te verhogen met 5 miljoen euro.

Alexander De Croo: “België zal 5 miljoen euro bijkomende humanitaire noodsteun naar Beiroet sturen. Dat doen we via multilaterale partnerorganisaties in sectoren waar de noden van de Libanese bevolking het grootst zijn: op medisch vlak uiteraard, maar ook qua voedselbedeling en de heropbouw van woningen en de infrastructuur”.

De beslissing past binnen de humanitaire strategie van ons land om via zogenaamde flexibele fondsen op een snelle en efficiënte wijze een antwoord te kunnen bieden op dergelijke rampen.

Steun via Verenigde Naties

Naast bovengenoemde bijkomende hulp, gaf ons land in 2020 ook al 2 miljoen euro aan het “Country Based Pooled Fund” (CBPF) voor Libanon. België is met 22 miljoen euro in 2020 ook een belangrijke donor van het “Central Emergency Response Fund” (CERF) van OCHA, de humanitaire poot van de VN. Door de Belgische steun kan de VN-organisatie snel schakelen en landen als Libanon onmiddellijk en efficiënt bijstaan.

Philippe Goffin: “Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap met deze donorconferentie een krachtig signaal geeft om deze enorme catastrofe het hoofd te bieden. Voor de burgers in Beiroet komt dit bovenop een bijzonder ernstige economische en gezondheidscrisis waarmee het land al eerder geconfronteerd werd. Ondanks de vele noodhulp die al onderweg is – ook vanuit België – zijn bijkomende middelen absoluut noodzakelijk en is het belangrijk deze internationale hulp zo snel mogelijk te coördineren”.

Dwingende hervormingen

Dit initiatief ligt in de lijn van de boodschappen die in het kader van de GIS van december 2019 in Parijs al werden overgemaakt aan de Libanese autoriteiten en die President Macron tijdens zijn bezoek aan de Libanese hoofdstad op 6 augustus nog eens herhaald heeft. Minister Goffin benadrukt een onderscheid te maken tussen enerzijds de humanitaire hulp aan Beiroet, die door de enorme explosie op 4 augustus alleen maar nijpender is geworden voor de bevolking en anderzijds de economische en financiële steun aan Libanon, die gekoppeld wordt aan dwingende hervormingen, waar zowel de internationale gemeenschap als de Libanezen zelf op aansturen.


“In naam van de Belgische bevolking en haar regering wil ik met deze bijkomende hulp onze solidariteit uitdrukken aan alle Libanezen die door deze verschrikkelijke ramp getroffen zijn”, aldus nog minister Goffin. “Als Libanon dit wenst, zijn we nog altijd bereid om in het kader van B-Fast een medisch team en een component van de Civiele Bescherming uit te sturen, waarvan de expertise wereldwijd wordt erkend”.

Deel deze informatie