Naar aanleiding van de brand die uitbrak in het opvangcentrum voor asielzoekers in Moria op het eiland Lesbos in Griekenland, beslist België om een 13-koppig medisch noodteam te sturen in het kader van het B-FAST-mechanisme, waarbij Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Bosa, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn.

Dat besluit is een reactie op het verzoek van het Griekse Ministerie van Volksgezondheid aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om haar te helpen de totale verwoesting van het opvangcentrum op te vangen en de verspreiding van COVID-19 in het brandende kamp te voorkomen. Griekenland heeft met name behoefte aan een medisch noodteam en een mobiel rapid response laboratorium, en ook aan essentiële apparatuur. Naast het medische team worden dekens en slaapzakken geleverd via een C-130-transportvliegtuig.

Philippe Goffin, Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, zegt: “Het medische team zal voornamelijk bestaan uit gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Zij zullen de Griekse gezondheidswerkers ondersteunen om de meest getroffenen van passende zorg en behandeling te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie. Naast het nemen van monsters en het uitvoeren van tests zal het Belgische medische team zijn expertise delen in triagestations en opleidingen verzorgen op het gebied van hygiënemaatregelen. België wil zijn solidariteit betuigen met de mensen die door de brand zijn getroffen, met de plaatselijke bevolking en met de Griekse autoriteiten.”

Deel deze informatie