Telefonisch onderhoud met Jean-Yves Le Drian deze 17 mei 2020

Op 17 mei 2020 is Philippe Goffin begonnen met een reeks gesprekken met zijn Franse, Duitse, Luxemburgse en Nederlandse collega’s om de geleidelijke opheffing te bespreken van de beperkingen aan onze grenzen en andere grensoverschrijdende aandachtspunten in het kader van de exit-maatregelen.

België behoort in Europa tot de beste leerlingen voor wat betreft het beheer van de grenzen tijdens de crisis. We hebben een goed evenwicht kunnen vinden tussen gezondheids-, menselijke en economische aspecten. Zelfs al werden de niet-essentiële verplaatsingen beperkt, ons land heeft zijn rol als logistieke draaischijf kunnen behouden zodat vele Europese burgers via België zijn kunnen terug keren naar huis.

Vele landgenoten kijken nu uit naar een heropening van de grenzen (om bijvoorbeeld naasten in het buitenland te kunnen bezoeken maar ook om zoveel mogelijk de draad op te nemen van het dagelijkse leven door bijvoorbeeld aankopen te doen in buurlanden).

De Nationale Veiligheidsraad heeft een eerste zet gegeven in de richting van de opheffing van sommige beperkingen mits twee logische voorwaarden: een epidemiologische convergentie aan weerszijden van de grenzen en een heropening op basis van een dialoog met de andere landen om een akkoord te sluiten met betrekking tot de modaliteiten van de heropening. Deze exit-strategie moet plaatsvinden mits respect voor de Europese richtlijnen ter zake.

Momenteel zijn de beperkingen aan onze binnengrenzen van toepassing tot 8 juni en voor de buitengrenzen van de EU tot 15 juni. Deze maatregelen kunnen hetzij worden opgeheven hetzij worden verlengd vóór 8 juni maar dit zal afhangen van de gezondheidsparameters.

In dit kader zal er op woensdag 20 mei een videoconferentie plaatsvinden op uitnodiging van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, over de samenwerking tussen buurlanden en de steun verleend aan Europese initiatieven voor een terugkeer naar de normale gang van zaken. Tijdens deze vergadering zullen eveneens andere aandachtspunten worden aangesneden, zoals onder meer de manier waarop de Europese aanbevelingen kunnen worden geïmplementeerd met het oog op een gecoördineerde benadering van de exit-maatregelen op Europees niveau.

Uiteraard staat de wereld niet stil en zijn de problemen niet beperkt tot Covid-19. Op maandag 15 mei 2020 heeft Philippe Goffin deelgenomen aan een Raad Buitenlandse Zaken waarbij voornamelijk werd gesproken over Israël en Palestina. Andere onderwerpen verbonden aan de internationale actualiteit zullen worden besproken in het kader van bilaterale vergaderingen.

Deel deze informatie