Tijdens de crisis heeft België een goed evenwicht kunnen vinden tussen de gezondheids-, menselijke en economische aspecten.

Zelfs al werden de niet-essentiële verplaatsingen beperkt, België heeft zijn rol als logistieke draaischijf kunnen behouden zodat vele Europese burgers terug naar huis konden keren.
 
Andere aspecten moeten nu worden overwogen, zoals het bezoeken van naasten in het buitenland, het doen van gebruikelijke aankopen in de buurlanden, de continuïteit van het onderhoud van vastgoed in het buitenland etc.
 
In dit kader heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin, op maandag en dinsdag gesprekken gevoerd met zijn Franse, Nederlandse, Duitse en Luxemburgse collega’s.
De doelstelling van deze bilaterale gesprekken was het overwegen van de geleidelijke opheffing van de beperkingen aan onze grenzen.
België telt immers 1.385km landelijke grenzen met 4 landen.
 
Een opheffing die enkel mogelijk is onder twee voorwaarden:

  • Éénzelfde benadering in de strijd tegen de ziekte aan weerszijden van de grenzen en het onder controle houden van het besmettingsniveau.
  • Ten tweede een heropening in volledige samenspraak met de andere landen.

 
Samen met de Fransman Jean-Yves Le Drian,  de Duitser Heiko Maas, de Nederlander Stef Blok en de Luxemburgse Jean Asselborn, werd onder meer gesproken over  het belang van een objectieve wetenschappelijke basis (onder meer voor de telling van de overlijdens), het nut van de intensivering van het bilaterale dialoog, gezondheid en regio’s en tenslotte de manier waarop men de Europese aanbevelingen moet uitvoeren met het oog op een gecoördineerde exit-benadering op Europees niveau.

Deel deze informatie