Philippe Goffin rend hommage aux casques bleus et au rôle clé des femmes dans le maintien de la paix

Vandaag is het internationale dag van de VN-blauwhelmen. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin uit zijn waardering voor de meer dan 95.000 mannen en vrouwen die zich wereldwijd met veel toewijding inzetten in de dertien vredesoperatie onder de vlag van de Verenigde Naties.

De minister wil ook speciaal hulde brengen aan de meer dan 3900 blauwhelmen die sinds 1948 het leven lieten bij de uitvoering van hun missie, waaronder 102 mannen en vrouwen in 2019.

Dit jaar worden de blauwhelmen geconfronteerd met ongekende uitdagingen en bedreigingen. Net als de meesten van ons over de hele wereld, moeten ze de COVID19-pandemie het hoofd bieden en burgers beschermen in de landen waar ze ontplooid zijn. Ondanks de risico’s die de epidemie met zich meebrengt, blijven ze hun missie moedig en onbaatzuchtig uitvoeren ter ondersteuning van regeringen en de lokale bevolking.

Philippe Goffin herinnert aan het engagement dat alle lidstaten van de EU, inclusief België, namen om hun contingenten in VN-missies ook tijdens de COVID19-crisis te blijven inzetten.

In 2020 wil de Internationale Dag van de blauwhelmen vooral de rol van de vrouwen benadrukken onder het thema: “Vrouwen en vredeshandhaving: sleutel tot vrede” en dit ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van het akkoord over de resolutie 1325 van de Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid.

Voor Philippe Goffin “leveren vrouwelijke blauwhelmen een onschatbare bijdrage aan de vredeshandhaving. Ze verbeteren de doeltreffendheid van missies, hebben een betere toegang tot de lokale gemeenschappen, en dan vooral tot vrouwen en meisjes, en maken zo een betere bescherming van burgers en een betere bevordering van de mensenrechten mogelijk”. Volgens de minister “dragen vrouwelijke blauwhelmen ook bij tot een betere participatie van vrouwen aan vredes- en politieke besluitvormingsprocessen, wat uiteindelijk resulteert in meer inclusieve, sterkere en meer duurzame vredesakkoorden”.

In het kader van zijn mandaat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2019-2020 en zijn Nationaal Actieplan “Vrouwen, vrede , Veiligheid”, besteedt België bijzonder aandacht aan de “mainstreaming” van de genderdimensie in het werk van de Veiligheidsraad en zijn besluitvorming, in het bijzonder de mandaten van vredesoperaties.

België zet bijna honderd soldaten in als onderdeel van de multidimensionaal geïntegreerde stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA) en binnen de opleidingsmissie van de Europese Unie in Mali (EUTM).

 

Deel deze informatie