Hoe hebben de ambtenaren van Buitenlandse Zaken de coronacrisis beleefd? Minister Philippe Goffin heeft onze diplomatieke posten en ambtenaren, hier in België, ondervraagd. Talrijke lessen kunnen worden getrokken.

Buitenlandse Zaken stond aan de frontlinie tijdens de coronacrisis. Dit is de reden waarom de Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin, te weten wou komen hoe de personeelsleden van Buitenlandse Zaken deze crisis hebben beleefd. Op zijn initiatief werd midden juni een vragenlijst gestuurd naar alle ambtenaren. Op deze vrijdag werden de resultaten bekend gemaakt.

De vragen hadden betrekking tot zowel de interne communicatie als het welzijn, de arbeidsomstandigheden, de instructies, de ter beschikking gestelde instrumenten, het werk met de lokale autoriteiten,…
 
Positieve punten

Minister Philippe Goffin vernoemt de volgende positieve punten:

  • Het welzijn van de ambtenaren blijkt te zijn gegarandeerd. Telewerk is de regel geworden en werd goed onthaald. 90% van de deelnemers is tevreden over de interne communicatie. 79% van de deelnemers acht dat de instructies van de administratie goed tot zeer goed wares.
  • De tevredenheid lijkt eveneens groot voor de bijstand van de hiërarchische meerdere zowel voor wat betreft het psychologische luik als voor waar betreft het aanmoedigen van telewerk.

Verbeterpunten

  • De deelnemers hebben laten weten dat een betere voorbereiding en informatiestrekking noodzakelijk waren voor de personen die werken voor de telefooncentrales en de crisiscellen. De plotse overschakeling naar telewerk heeft voor problemen gezorgd op vlak van beheer en IT-ondersteuning. Ook al werd telewerk goed ontvangen, het was voor sommigen ook een bron van isolatie.
  • Ook werd ondervonden dat het organigram en de crisisprocedures niet voldoende nauwkeurig waren.
  • De ambtenaren hebben de wens uitgedrukt dat de website TravellersOnline zou worden verbeterd om deze interactiever te maken. Deze wens werd ook uitgedrukt met betrekking tot de sociale media.
  • Onze posten in het buitenland (111 deelnemers op 114) benadrukken eveneens het belang van een volwaardige Europese samenwerking op gebied van evacuatievluchten.

 
Wat nu ?

Sommige verbeterpunten aangegeven door de deelnemers werden reeds opgenomen in het actieplan van Buitenlandse Zaken en goedgekeurd. Andere punten werden nog niet opgenomen maar worden momenteel wel bestudeerd. De Minister benadrukt het belang om goede en slechte conclusies te trekken uit deze crisis.

Deel deze informatie